Les universitats catalanes són un actor rellevant en l’àmbit educatiu, un àmbit d’intercanvi i de creació de coneixement, així com un agent de servei públic, i per tant un client important davant les empreses de qui es proveeixen. Per això, creiem que l’àmbit universitari hauria de ser pioner en bones pràctiques en la gestió dels seus recursos i en la contractació dels seus serveis.

 

 

 

Les universitats catalanes són un actor rellevant en l’àmbit educatiu, un àmbit d’intercanvi i de creació de coneixement, així com un agent de servei públic, i per tant un client important davant les empreses de qui es proveeixen. Per això, creiem que l’àmbit universitari hauria de ser pioner en bones pràctiques en la gestió dels seus recursos i en la contractació dels seus serveis.

 

La campanya DEMANA BANCA ÈTICA. A les universitats catalanes, finances ètiques! vol apropar la proposta de la banca ètica a la comunitat universitària.

Els i les estudiants són persones estalviadores, i tot i que a l’entrada a la universitat moltes no disposin de gaires recursos econòmics, la matriculació ja ve associada a una entitat bancària, que no sempre es pot escollir. Proposem una campanya de sensibilització i formació al conjunt de la comunitat universitària, ja que creiem necessari un replantejament de l’ús que fem dels nostres estalvis i de com aquests poden ser útils per a la construcció d’un món socialment i ambiental més sostenible.

Posem al servei dels grups d’estudiants eines per a la mobilització i incidència que els permetin aproximar el funcionament del sistema financer i les alternatives al territori a la resta de companys i companyes.

També volem treballar amb la universitat com a institució, iniciant l’acompanyament i assessorament als departaments de contractació de les universitats implicades, per tal de començar a propiciar algun acostament entre algun organisme universitari i les entitats de Banca Ètica a Catalunya de cara a tenir les primeres experiències de treball de la universitat amb la Banca Ètica per tal d’albirar la possibilitat de plantejar una col·laboració més àmplia en el futur.