Recursos: Informes

Mirades globals per una altra economia

La publicació analitza la situació actual de l’economia mundial i plantega l’alternativa de l’economia solidària. El llibre ens submergeix en la història de quinze experiències d’economia solidària, que relaten pràctiques d’èxit: cinc d’africanes, cinc americanes i cinc de l’Estat espanyol, mostrant entre elles dos exemples de Banca Ètica.

[ Descarregar ]

Inversions que són la bomba. Negocis de la banca amb empreses espanyoles d’armament

Les empreses d’armes espanyoles depenen del finançament que reben de les entitats bancàries per mantenir la seva activitat econòmica, fet que situa la banca tradicional com un dels actors principals per al manteniment financer d’aquest sector militar. L’informe de la campanya Banca Neta de la Federació SETEM confirma que 42 entitats financeres estan relacionada financera i econòmicament en 30 empreses espanyoles fabricants de material armamentístic i militar com vaixells de guerra, avions de combat, míssils, bombes i munició.

[ Descarregar ]

La banca armada. Inversions explosives de bancs i caixes

L’informe mostra la importància del finançament del negoci de les armes i el volum que ha assolit en els últims anys en seixanta de les entitats financeres que operen a Espanya. Hi apareix el rànquing de la banca armada espanyola, liderat per BBVA i Santander.

[ Descarregar ]

Negocis bruts. Els Bancs espanyols que financen a productors d’armes

Estudi on es demostra que 14 bancs espanyols han participat en el finançament d’armes controvertides o il · legals: armament nuclear, urani empobrit… El document se centra en exemples com el BBVA, el Banc Santander, Bankia o La Caixa

[ Descarregar ]

Caixes d’estalvis i Desenvolupament al Sud

Amb els nostre diners també s’inverteix en empreses i projectes. Això no és intermediació financera, això és intentar obtenir dividends mitjançant la inversió. Ens oferien més garanties les caixes que els bancs per a evitar perjudicis als pobles del sud? Són les finances ètiques hereves del model original de les caixes d’estalvis? Aquestes són algunes de les preguntes que es plantegen i responen en aquest estudi.

[ Descarregar ]

Una aproximació a les finances ètiques

Recull i una descripció de les diferents entitats que actuen sota els principis de les finances ètiques a l’Estat espanyol.

[ Descarregar ]

Llibre entitats de les finances ètiques i solidàries

Recull i una descripció de les diferents entitats que actuen sota els principis de les finances ètiques a l’Estat espanyol.

[ Descarregar ]

Informes | Campanyes | Xarxes