Saps on poden anar a parar els teus diners?

25 juliol 2016 a Bloc

 

Mario Sánchez-Herrero, és membre de Ecooo, una entitat de l’Economia social sense ànim de lucre, que vetlla per establir un sistema energètic basat en l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables. Doncs la seva filosofia lpeny a mostrar la seva disconformitat envers la relació entre els bancs i la indústria armamentística, fent referència al 28è informe sobre la banca armada de Jordi Calvo.

Amb les dades publicades i el llistat dels bancs amb activitats controvertides, explica que els bancs citats no tenen un comportament de responsabilitat social real, sinó que tot el que fan es redueix a accions de màrqueting, de rentada d’imatge, ja que si es comportessin de manera responsable amb el medi i amb la societat, mai invertirien en armes ni alimentarien els conflictes bèl·lics.

Així doncs, creu que les persones hem de fer ús del nostre poder de decisió, per dir no a la banca tradicional, i fer el pas a la banca ètica, que sí que demostra un comportament social, ambiental i econòmicament responsable i coherent. Exemples d’entitats de finances ètiques son les ja conegudes com Fiare Banca ÈticaTriodos BankCoop 57 i Oikocredit, o altres alternatives de consum energètic responsable com ho és Ecooo.

Consulta l’article al complet.

CompartirPiula-ho